wachtlijsten/listes des gardes

We werken met een wachtsysteem, zodat u 7/7 op ons kan rekenen.
De vroedvrouw die van wacht is op de dag van uw ontslag, volgt u verder op.
Enkel bij ziekte of verlof, zal uw vertrouwde vroedvrouw (in overleg met u) vervangen worden door een collega.

Indien u een vroedvrouw nodig heeft tijdens de afwezigheid van uw vertrouwde vroedvrouw, dan kan u hieronder onze wachtlijsten raadplegen.

Nous travaillons avec un système d’attente, vous pouvez donc compter sur nous 7/7.
La sage-femme en service le jour de votre congé vous suivra.
Uniquement en cas de maladie ou de congé, votre sage-femme de confiance (en concertation avec vous) sera remplacée par un collègue.

Si vous avez besoin d’une sage-femme en l’absence de votre sage-femme de confiance, vous pouvez consulter les listes des gardes ci-dessous

November 2022

01/11Mathilde
02/11Ellen
03/11Christel
04/11Chistel
05/11Christel
06/11Leen
  
07/11Leen
08/11Christel
09/11Mathilde
10/11Ellen
11/11Ellen
12/11Ellen
13/11Leen
  
14/11Mathilde
15/11Christel
16/11Elllen
17/11Ellen
18/11Ellen
19/11Ellen
20/11Leen
  
21/11Leen
22/11Christel
23/11Ellen
24/11Leen
25/11Leen
26/11Leen
27/11Mathilde
  
28/11Leen
29/11Mathilde
30/11Leen

december 2022

01/12Christel
02/12Christel
03/12Christel
04/12Leen
  
05/12Leen
06/12Christel
07/12Leen
08/12Ellen
09/12Ellen
10/12Ellen
11/12Leen
  
12/12Leen
13/12Christel
14/12Leen
15/12Ellen
16/12Ellen
17/12Ellen
18/12Leen
  
19/12Leen
20/12Christel
21/12Ellen
22/12Ellen
23/12Leen
24/12Leen
25/12Mathilde
  
26/12Leen
27/12Mathilde
28/12Leen
29/12Christel
30/12Christel
31/12Christel
  
01/01/2023Leen