wachtlijsten/listes des gardes

We werken met een wachtsysteem, zodat u 7/7 op ons kan rekenen.
De vroedvrouw die van wacht is op de dag van uw ontslag, volgt u verder op.
Enkel bij ziekte of verlof, zal uw vertrouwde vroedvrouw (in overleg met u) vervangen worden door een collega.

Indien u een vroedvrouw nodig heeft tijdens de afwezigheid van uw vertrouwde vroedvrouw, dan kan u hieronder onze wachtlijsten raadplegen.

Nous travaillons avec un système d’attente, vous pouvez donc compter sur nous 7/7.
La sage-femme en service le jour de votre congé vous suivra.
Uniquement en cas de maladie ou de congé, votre sage-femme de confiance (en concertation avec vous) sera remplacée par un collègue.

Si vous avez besoin d’une sage-femme en l’absence de votre sage-femme de confiance, vous pouvez consulter les listes des gardes ci-dessous

Mei 2022

01/5Leen
  
02/05Mathilde
03/05Christel
04/05Leen
05/05Christel
06/05Christel
07/05Christel
08/05Leen
  
09/05Christel
10/05Christel
11/05Ellen
12/05Leen
13/05Leen
14/05Leen
15/05Mathilde
  
16/05Lobke
17/05Mathilde
18/05Ellen
19/05Lobke
20/05Lobke
21/05Lobke
22/05Leen
  
23/05Lobke
24/05Lobke
25/05Mathilde
26/05Ellen
27/05Ellen
28/05Ellen
29/05Leen
  
30/05Lobke
31/05Christel

Juni 2022

01/06Ellen
02/06Lobke
03/06Lobke
04/06Lobke
05/06Leen
  
06/06Lobke
07/06Christel
08/06Ellen
09/06Leen
10/06Leen
11/06Leen
12/06Mathilde
  
13/06Lobke
14/06Mathilde
15/06Ellen
16/06Christel
17/06Christel
18/06Christel
19/06Leen
  
20/06Lobke
21/06Christel
22/06Mathilde
23/06Ellen
24/06Ellen
25/06Ellen
26/06Leen
  
27/06Leen
28/06Leen
29/06Ellen
30/06Christel

Juli 2022

01/07Christel
02/07Christel
03/07Leen
  
04/07Leen
05/07Christel
06/07Ellen
07/07Leen
08/07Leen
09/07Leen
10/07Leen
  
11/07Leen
12/07Mathilde
13/07Christel
14/07Christel
15/07Christel
16/07Christel
17/07Mathilde
  
18/07Mathilde
19/07Christel
20/07Mathilde
21/07Ellen
22/07Ellen
23/07Ellen
24/07Ellen
  
25/07Mathilde
26/07Christel
27/07Ellen
28/07Ellen
29/07Ellen
30/07Ellen
31/07Leen

Augustus 2022

01/08Leen
02/08Mathilde
03/08Ellen
04/08Christel
05/08Christel
06/08Christel
07/08Christel
  
08/08Leen
09/08Mathilde
10/08Leen
11/08Leen
12/08Leen
13/08Leen
14/08Leen
  
15/08Ellen
16/08Christel
17/08Mathilde
18/08Ellen
19/08Ellen
20/08Ellen
21/08Leen
  
22/08Mathilde
23/08Christel
24/08Ellen
25/08Mathilde
26/08Mathilde
27/08Ellen
28/08Leen
  
29/08Leen
30/08Christel
31/08Ellen