tarieven/tarifs

Geconventioneerde vroedvrouwen

 • Christel, Lobke, Mathilde en Phebe zijn geconventioneerd en werken aan de officiële tarieven van het RIZIV. 
  Bovendien werken zij met de derdebetalersregel, wat inhoudt dat ze rechtstreeks aan jouw mutualiteit factureren, en je aan de zorgen zelf geen kosten hebt.
 • Je dient wel éénmalig €5 dossierkosten te betalen en de reisvergoeding (afhankelijk van waar je woont)
 • Indien u een tariefcode “verhoogde tegemoetkoming” hebt, dan rekenen we geen onkosten aan.

Gedeconventioneerde vroedvrouw

 • Vanaf 1 januari 2024 is Ellen, als voltijds zelfstandig vroedvrouw, niet meer geconventioneerd.
 • Schrik vooral niet van dit woord, voor de meeste cliënten is hier geen financieel nadeel aan verbonden en wordt alles nog steeds vergoed door de hospitalisatieverzekering gedurende de verzekerde periode.
  Lees aub even verder via deze link, u vindt hier ook alle tariefinformatie.

Sages-femmes conventionnées

 • Christel, Lobke, Mathilde et Phebe sont conventionnées et travaillent aux tarifs officiels d’INAMI
 • De plus, elles travaillent avec la règle du tiers payant, ce qui signifie qu’elles facturent directement à votre mutuelle et que vous n’avez aucun frais pour les soins à débourser vous-même.
 • Vous ne devez payer que des frais administratifs uniques de €5 et les frais de déplacement (selon l’endroit où vous habitez)
 • Si vous avez un code tarifaire “allocation augmentée”, nous ne facturerons aucun frais.

Sage-femme deconventionné

 • Depuis le 1er janvier 2024, Ellen, en tant que sage-femme indépendante à temps plein, n’est plus conventionné.
 • Ne vous inquiétez pas de ce mot, pour la plupart des clients, il n’y a aucun désavantage financier associé à cela, veuillez en savoir plus via ce lien, vous trouverez également toutes les informations sur les tarifs ici.