Lobke De Muyter

Ik ben Lobke De Muyter, geboren in 1984 te Oudenaarde, gehuwd in 2011 en woonachtig te Oudenaarde.

In juni 2007 ben ik afgestudeerd aan de hogeschool Katho te Kortrijk en ben onmiddellijk daarna mogen starten als vroedvrouw in het Az Glorieux te Ronse, op de afdeling materniteit, verloskwartier en neonatale.

Sinds september 2018 heb ik het geluk gehad te bevallen van een eerste kindje en mag ik mij sindsdien trotse mama noemen van een flinke dochter, en vier jaar later kwam daar ook een fantastische zoon bij!
Ik hou ervan om te gaan wandelen in de natuur. Verder ben ik ook lid in het bestuur van de plaatselijke Ferm-vrouwenvereniging, waar ik verantwoordelijk ben voor het opmaken van de uitnodigingen.

In oktober 2017 heb ik de stap gezet om nog meer voldoening uit mijn job te halen en na 10 jaar in het werkveld in het Az Glorieux, ben ik mee gestapt in het avontuur van deze vroedvrouwpraktijk om jullie de nodige begeleiding te geven.

Mede ook doordat de overheid beslist heeft het aantal dagen ziekenhuisopname bij een bevalling te beperken tot 3, merk ik dat onze begeleiding voor jullie een grote hulp kan zijn.

Deze bijstand wordt jullie door de ziekenfondsen grotendeels terugbetaald zodat wij jullie een begeleiding kunnen geven die voldoet aan uw wensen, zonder dat dit voor u een grote hap in uw budget betekent.
Tot binnenkort!

Orchid Vector Art & Graphics | freevector.com

Je m’appelle Lobke De Muyter, née en 1984 à Audenarde, mariée en 2011 et vivant à Audenarde.

En juin 2007, j’ai obtenu mon diplôme à l’Université Katho de Courtrai et tout de suite après, j’ai commencé comme sage-femme au CH Glorieux à Renaix, dans le département de maternité, accouchement et néonatologie.

Depuis septembre 2018, j’ai eu la chance de donner naissance à un premier enfant et depuis lors, je peux me considérer comme la fière maman d’une petite fille.
J’adore promener dans la nature. Je suis également membre du conseil d’administration de l’association féminine locale Ferm, où je suis responsable des  prospectus.

En octobre 2017, afin d’obtenir encore plus de satisfaction de mon travail et après 10 ans sur le terrain au sein de l’Az glorieux, j’ai rejoint l’aventure de cette pratique sage-femme pour vous partager mes conseils

Aussi parce que le gouvernement a décidé de limiter le nombre de jours d’hospitalisation après l’accouchement à 3, je remarque que nos conseils peuvent être d’une grande valeur pour vous.

Cette aide vous est largement remboursée par les caisses d’assurance maladie afin que nous puissions vous fournir une assistance adaptée à vos besoins. Tout cela, sans que cela constitue pour vous une grosse ponction dans votre budget.

A bientôt!