Ellen Merckx

Ik ben Ellen, vroedvrouw en lactatiekundige, lief van Gunther en mama van Louise en Arvid.

Na mijn afstuderen als vroedvrouw in 2007 begon ik mijn loopbaan op de materniteit, neonatologie en het verloskwartier van Jan Palfijn Gent. Daar heb ik drie jaar gewerkt tot we richting de Vlaamse Ardennen verhuisden en ik mijn vroedvrouwcarrière verderzette in het AZ Glorieux te Ronse.
Daar heb ik acht jaar gewerkt, inmiddels ben ik fulltime zelfstandige sinds 2019.

In 2011 werd ons eerste kindje, Louise, geboren. Er ging een heel nieuwe wereld voor me open! Deze van zélf een risicozwangerschap en bevalling door te maken, zélf borstvoeden, onderbroken nachten, draagdoeken, vaste voeding introduceren (Rapleymethodefan <3), …
Kortom, deze van zélf moeder zijn, in plaats van enkel anderen te begeleiden.
Toen in 2015 Arvid werd geboren, na een prachtige, helende en poliklinische bevalling, ging er nog een heel andere wereld bij open. Deze van een huilbaby, voedingsallergieën, reflux, een intolerantiedieet, autisme, slaapstoornissen, … Het was een moeilijke reis, maar mijn kleine mannetje leerde me énorm veel bij, als moeder, en als vroedvrouw! 

Ik school me zeer regelmatig bij om up to date te blijven, zo volgde ik na mijn studies nog onder andere de opleidingen lactatiekunde, farmacologie, babymassage, zwangerschapsmassage, draagconsulente, voetreflexologie, rouw-en verliesconsulent, preconceptie-en fertiliteitszorg, …

Ik vind het een echte eer om deel te mogen uitmaken van deze mooie en kostbare periode in jullie leven, waarin ik jullie graag met raad en daad bijsta, maar steeds met respect voor jullie eigen waarden en normen!

Orchid Vector Art & Graphics | freevector.com

Après avoir obtenu mon diplôme de sage-femme, j’ai vécu et j’ai travaillé à Jan Palfijn Gand pendant les premières années de ma carrière.
Trois ans plus tard, nous avons déménagé dans les Ardennes flamandes, et j’ai poursuivi ma carrière de sage-femme au CH Glorieux à Renaix, où j’ai travaillé pendant 8 ans.

En 2011, notre premier enfant, Louise, est née. Un nouveau monde s’est ouvert pour moi! Un monde de risques de grossesse et d’accouchement (pré-éclampsie), d’allaitement maternel, de nuits interrompues, d’écharpes porte-bébé, d’introduction des aliments solides, … Bref, le vrai monde des mamans …

Quand Arvid est né en 2015, après une belle naissance, encore un autre monde s’est ouvert. Étant un bébé qui pleure beaucoup, avec différentes allergies alimentaires, du reflux, un régime alimentaire pour moi suite à ses intolérances, de l’autisme, des troubles du sommeil, … Ce fut un voyage difficile, mais mon petit bébé m’a beaucoup appris, en tant que mère et en tant que sage-femme!

Je m’entraîne très régulièrement pour rester à jour, ainsi après mes études j’ai suivi les cours de consultante en lactation, pharmacologie, massage bébé, massage grossesse, conseillère portage, réflexologie plantaire, coach en préconception et fertilité,

Je considère comme un véritable honneur de faire partie de cette belle et précieuse période de votre vie, dans laquelle je me fais un plaisir de vous conseiller et de vous assister, mais toujours dans le respect de vos propres valeurs et normes !